Wpisy do baz i rejestrów KOBIZE i E-PRTR

W oparciu o: oraz o rozporządzenia i wytyczne wykonujemy obliczenia, przygotowujemy sprawozdania dotyczące: i przekazujemy je do: