Opłaty za korzystanie ze środowiska

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie rozliczania za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Usługa ta wykonywana jest głównie w trybie on – line.

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje przedsiębiorców do samodzielnego naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska za: Opłaty wnosi się na rachunek bankowy właściwego Urzędu Marszałkowskiego z uwzględnieniem aktualizowanych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Naliczanie opłat wiąże się z prowadzeniem i aktualizacją co pół roku ewidencji zawierających informacje: Przedsiębiorca jest również zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów.