Monitoring środowiska

We współpracy z akredytowanymi laboratoriami zgodnie z obowiązującymi przepisami oferujemy prowadzenie: W szczególności monitoring środowiska obejmuje powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, ziemię, hałas, rodzaje i ilości emisji wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi, wytwarzanie i gospodarowanie odpadami.