Pozwolenia zintegrowane

Oferujemy państwu wykonanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego lub zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie zamieszczonych niżej informacji możecie Państwo stwierdzić, czy podlegacie obowiązkowi uzyskania takiego pozwolenia. Możecie się także zwrócić do nas z Waszym problemem.

Pozwolenie zintegrowane (IPPC) wymagane jest w przypadku prowadzenia instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pełną listę instalacji , dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia. Poniżej podano kilka wybranych sytuacji: W trakcie spotkania zorganizowanego w siedzibie Waszej firmy przeanalizujemy, czy podlegacie Państwo obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego wykonamy stosowną dokumentację . Oferujemy również uczestnictwo w postępowaniach o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub zmianie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.