Szkody w środowisku

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i jego naprawie , podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany m.in. do: Wychodząc naprzeciw swoim klientom , przygotowujemy programy działań naprawczych oraz nadzór nad ich przeprowadzeniem, aż do : uwzględniając: Szczegółowa lista działań naprawczych niezbędnych do przeprowadzenia w przypadku powstania szkody w środowisku zawarta jest w aktach wykonawczych do wymienionej powyżej ustawy.