O firmie

Działamy od 1996 r. specjalizując się w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami.
Oferujemy ekspertyzy, prace badawcze i studialne, projekty procesów technologicznych i obiektów wraz z nadzorami nad realizacją przedsięwzięcia i rozruchem instalacji w zakresie: Prowadzimy monitoring składowisk odpadów oraz monitoring środowiska w zakresie wód, ścieków, odpadów, gleb i powietrza.

Jesteśmy firmą konsultingowo-projektową zatrudniającą wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną w zakresie inżynierii sanitarnej, chemii, budownictwa i inżynierii lądowej, a także specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania.

W ramach prowadzonej przez nas działalności współpracujemy z wieloma kontrahentami zarówno w kraju jak i za granicą oraz akredytowanymi laboratoriami badawczymi.

Firma nasza wykonuje zlecenia wykorzystując najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne z zachowaniem krótkich terminów realizacji usług i konkurencyjnych cen. Działamy na terenie całej Polski. Wykonaliśmy dotychczas dla naszych klientów ponad 1000 dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem pozytywnych decyzji administracyjnych.

Posiadamy niezbędne doświadczenie, które gwarantuje rzetelność i wysoką jakość naszych usług.
Realizacje
Przedsiębiorstwo Ekologiczne
EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.


ul. Wolności 94,
41-800 Zabrze (woj. śląskie)
tel./fax:
32 276 08 66
tel.:
32 274 84 06
e-mail:
biuro@ekoinzynieria.eu