Decyzje środowiskowe

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Podane poniżej informacje pozwolą stwierdzić, czy taka decyzja jest wymagana dla planowanej przez Was inwestycji . Możecie się także zwrócić do nas z Waszym problemem .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być wymagana przed uzyskaniem: Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionych wyżej przedsięwzięć wymagany jest w przypadku przedsięwzięć: Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decydują o tym, do której grupy zaliczane jest Wasze przedsięwzięcie.

Wykonywane przez nas dokumentacje do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierają specjalistyczną analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska takie jak powietrze, hałas, wody podziemne i powierzchniowe , przyrodę oraz gospodarkę odpadami.