Oceny stanu skażenia środowiska

We współpracy z akredytowanymi laboratoriami prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami badania: pod kątem oceny ich zanieczyszczenia.
Prowadzimy je w oparciu o: Jesteśmy do dyspozycji w przypadku wystąpienia w rejonie terenu, do którego posiadacie tytuł prawny skażenia wód, ścieków lub gleb i ziemi. Przeprowadzimy wówczas stosowne badania wraz z oceną stopnia skażenia wód, ścieków , gleb i ziemi w świetle obowiązujących przepisów. W ramach usługi przedstawimy również propozycję identyfikacji źródeł będących przyczyną zanieczyszczenia wód i ścieków oraz sposób ich usunięcia , a w przypadku gleb i ziemi kierunki jego rekultywacji.