Emisje do powietrza

Oferujemy wykonanie dokumentacji służących do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji wymaga decyzji administracyjnej – pozwolenia.
W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130 poz. 880) wyszczególniono przypadki, w których wymagane jest wyłącznie zgłoszenie eksploatacji instalacji powodującej emisję do powietrza, takich jak: jak również dla przypadków , w których nie są wymagane ani pozwolenie ani zgłoszenie ( z obowiązkiem uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska).

W zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza wykonujemy: