Pozwolenia wodnoprawne

Oferujemy państwu wykonanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Na podstawie zamieszczonych niżej informacji możecie Państwo stwierdzić, czy podlegacie obowiązkowi uzyskania takiego pozwolenia . Możecie się także zwrócić do nas z Waszym problemem .

Wykonujemy operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na: Oferujemy również uczestnictwo w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Szczegółowa lista działań wymagających uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zawarta jest w art.122 oraz art.9 ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami))